+1647-746-7307


Educational Ministries

Click here to add a short description


DONATE NOW

SEMILA

De plaats waar voorgangers een relevant en krachtig onderwijs ontvangen 

An Idea is Born

SEMILA staat voor Latijns Amerikaans Intercultureel Seminarie. Nestor en Donata runnen deze bijbelschool in Riobamba. Hier leiden ze met name Quichua-studenten op tot pastoraal werkers en voorgangers. Het merendeel van deze studenten komt uit de arme gemeenschappen die verspreid liggen over het Andes-Gebergte. De school is enorm gegroeid…Niet alleen qua aantal studenten, maar ook in kwaliteit. SEMILA heeft vier dependances geopend zijn in de grootste steden van Ecuador. Wat opvalt is dat Quichua’s een enorme honger hebben naar het Woord van God. In de jaren 50 werd de eerste Quichua gedoopt, en sindsdien zijn er honderden evangelische kerkjes gesticht. Aan passie ontbreekt het niet, maar het ontbreekt zekers wel aan Bijbels Onderwijs.

We voelen ons gezegend dat wij hierbij ons steentje kunnen bijdragen.  

Officiële Erkenning Bachelor Opleiding

In Januari 2016 mocht SEMILA  een certificaat ontvangen waardoor de Bachelor-opleiding in Pastorale Theologie officieel erkend is. Dit is een bijzondere erkenning en hierdoor kunnen studenten doorstromen naar een Master's opleiding. In eerste plaats danken wij de Heer voor zijn zegen, en tevens het gehele SEMILA-team voor hun harde werk. 

Click Here to Add a Title

Click this text to edit. Tell users why they should click the button.

Learn More

Het reisverslag van Jaap & Betsy van de Poll


Lees hier...

"Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the Word of truth"

2 Timothy 2:15

Project VAMOS

Vamos is een projectsamenwerking tussen VEZ en SEMILA, waarmee een brede bediening onder de Quichua’s in de Andes wordt ondersteund. Project VAMOS houdt oa in: het verstrekken van studiebeurzen aan Quichua-studenten; het zenden van mission-teams (zowel jeugd groepen als bouw-groepen); het zenden van professionele begeleiding bij het opzetten van opleidingen en de structuur van SEMILA; het zenden van stagiaires en vrijwilligers; het praktisch en financieel ondersteunen van het Vrouwen-project.

Zie voor meer info het onderstaand filmpje...

Indrukwekkend filmpje gemaakt door VEZ TV